Informace o výtvarném oboru

Žáci mohou výtvarný obor navštěvovat v šesti různých termínech. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle věku.

Úterý                           14:00 - 16:15             16:30 - 18:45

Středa                         14:00 - 16:15             16:30 - 18:45

Čtvrtek                        14:00 - 16:15             16:30 - 18:45

V případě zájmu připravujeme žáky k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy výtvarného zaměření.

Je vhodné, aby si žáci na hodiny nosily nějaké oblečení, které si mohou ušpinit, a přezůvky.

 

S dotazy týkajícími se výtvarného oboru se obracejte přímo na vyučující: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky probíhají vždy v květnu. Na začátku tohoto měsíce jsou na nástěnce a webových stránkách školy vypsány termíny.

Přijímáme žáky od 6 let.

Samotná zkouška trvá jednu až dvě hodiny. Během této doby uchazeč zhotoví jeden kresebný a jeden malířský úkol. Důležitým faktorem v přijímacím řízení jsou domácí práce uchazeče, prosím, přineste je v dostatečném množství (tzn. co nejvíce z posledních dvou let, jen v případě neúnosného množství udělejte selekci). U prostorové tvorby postačí pouze fotodokumentace (stačí ukázat v telefonu, na tabletu, ...). Domácí práce si ponecháme až do vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Poté si práce co nejdříve vyzvedněte. Chtějí-li výtvarný obor začít navštěvovat starší žáci (od 7.třídy ZŠ výše), mohou být přijati pouze na základě domácích prací a krátkého pohovoru.

 

Přihláška

Na každý školní rok se vyplňuje přihláška. Chce-li žák pokračovat ve studiu v následujícím školním roce, musí přihlášku odevzdat do konce června. Pokud tak neučiní, bude místo něho přijat náhradník z přijímacích zkoušek. Formulář dostane žák od vyučujícího nebo je ke stažení na webových stránkách školy.

 

Omluvy z vyučování

Z výuky žáka omlouvejte alespoň půl hodiny před začátkem na telefonní číslo nebo mail vyučující.

Chcete-li, aby žák sám odešel z výuky dříve, musí tuto žádost donést písemně.

 

Úplata za vzdělávání

 

Základní studium       1300,- Kč / pololetí


Přípravná výuka         1200,- Kč / pololetí

 

Úplatu je nutné uhradit za I. pololetí do 15. 9. a za II. pololetí do 15. 2.

Jiný termín úhrady je možný po dohodě s ředitelem školy.