Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením pro rok 2011/2012

Eliška Rajmonová a Agáta Drozdová, žákyně tanečního oboru ze třídy p. uč. Evy Zápotocké, byly přijaty ke studiu na Taneční konzervatoři v Praze.

 

Eliška Buřilová, žákyně výtvarného oboru ze třídy p. uč. Dagmar Mahelkové, byla přijata ke studiu na Střední grafické škole v Praze.

Všem úspěšným žákům i jejich pedagogům gratulujeme!