Informace o hudebním oboru

Do přípravné hudební výchovy přijímáme žáky od 5 let, na jednotlivé hudební nástroje zpravidla žáky od 7 let.

Nabízíme výuku sólového i sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, trubky, houslí, violoncella, kytary, harfy, klavíru, keyboardu a varhan. Nedílnou součástí výuky žáků 1.- 7. ročníku je hudební nauka. Pro žáky od 5 do 7 let jsou určeny třídy přípravné hudební výchovy.

 

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2018/19

 

Základní studium individuální   1800,- Kč / pololetí

Základní studium skupina        1200,- Kč / pololetí

Přípravná hudební výchova     1100,- Kč / pololetí

Pěvecký sbor                         900,- Kč / pololetí

Hra v souboru (pro žáky,

kteří navštěvují pouze

souborovou hru)                     900,- Kč / pololetí            

Studium pro dospělé               5200,- Kč / pololetí

 

Úplatu je nutné uhradit za I. pololetí do 15. 9. a za II. pololetí do 15. 2.

Jiný termín úhrady je možný po dohodě s ředitelem školy.

 

Adresa školy


Opata Konráda 1196

Praha 5 - Zbraslav

156 00 Česká republika


IČO: 67363237

ISDS: ce92mkh


 

Pro učitele

Zajímavé odkazy
zřizovatel

 

Kontakty


Mgr. Karel Nedoma - ředitel


Karel Mezera - zástupce ředitele


Jana Hovorková - hospodářka

email: hovorkova@zuszbraslav.cz

mobil: +420770102031


Tel.: +420257922374


škola: info@zuszbraslav.cz

Copyright © 2013 - 2019 Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena