Hudební nauka - Mgr. Vojtěch Mahelka

4. - 7. ročník

 

V hodinách hudební nauky žáci potřebují psací potřeby (pero, obyčejnou tužku a gumu) a notový i linkovaný sešit. Níže je možné stáhnout přehled učiva hudební nauky, který může sloužit žákům k domácímu studiu či k doplnění látky v případě absence, ale také žákům, kteří žádají o individuální studium. K dispozici je zde také orientační plán výuky, podle něhož lze příslušnou látku dohledat. K lepšímu pochopení učiva doporučuji ještě koupi některé z učebnic hudební nauky, např. Dagmar Lisá: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. Zejména pro starší žáky je vhodná také příručka Luděk Zenkl: ABC hudební nauky.

Orientační plán výuky hudební nauky 2018

Přehled učiva HN - teorie

Přehled učiva HN - dějiny