Hudební nauka

Hudební nauka je předmět realizovaný hromadnou výukou ve skupinách 10 - 20 dětí. Je nedílnou součástí komplexního hudebního vzdělávání a podle školního vzdělávacího programu je pro všechny žáky hudebního oboru od 1. do 7. ročníku povinná. Cílem hudební nauky je předat žákům potřebné hudebně teoretické znalosti, ale také podchytit a rozvíjet jejich zájem o hudbu v celé své šíři. Výuka tedy neprobíhá jen formou výkladu hudební teorie, nýbrž prostřednictvím rozmanitých činností - zpěvu a intonační výchovy, aktivního poslechu hudby, hry na hudební nástroje a hudebně-pohybové výchovy. Ve výjimečných případech lze prostřednictvím pedagoga hlavního oboru zažádat o individuální studium hudební nauky (níže je možné stáhnout žádost). V takovém případě se žák látku daného ročníku doučí sám a na konci každého pololetí vykoná zkoušku. Její termín je vždy oznámen přibližně měsíc předem na webových stránkách i na nástěnce v budově školy. Zpravidla se jedná o první týden v lednu a první týden v červnu. Níže je možné stáhnout požadavky ke zkoušce.

 

Další informace naleznete v podmenu u jednotlivých vyučujících.

 

Žádost o individuální studium HN

Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2018/2019

 

 

 

Adresa školy


Opata Konráda 1196

Praha 5 - Zbraslav

156 00 Česká republika


IČO: 67363237

ISDS: ce92mkh


 

Pro učitele

Zajímavé odkazy
zřizovatel

 

Kontakty


Mgr. Karel Nedoma - ředitel


Karel Mezera - zástupce ředitele


Jana Hovorková - hospodářka

email: hovorkova@zuszbraslav.cz

mobil: +420770102031


Tel.: +420257922374


škola: info@zuszbraslav.cz

Copyright © 2013 - 2019 Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena