Informace o výtvarném oboru

Žáci mohou výtvarný obor navštěvovat v šesti různých termínech. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle věku.

Úterý                           13:30 - 15:45              16:00 - 18:15

Středa                         13:30 - 15:45              16:00 - 18:15

Čtvrtek                        13:30 - 15:45              16:00 - 18:15

V případě zájmu připravujeme žáky k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy výtvarného zaměření.

Je vhodné, aby si žáci na hodiny nosily oblečení, které si mohou ušpinit, a přezůvky.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky probíhají vždy v květnu. Na začátku tohoto měsíce je na nástěnce a webových stránkách školy vyvěšen přesný harmonogram.

Přijímáme žáky od 6 let.

Samotná zkouška trvá jednu až dvě hodiny. Během této doby uchazeč zhotoví jeden kresebný a jeden malířský úkol. Důležitým faktorem v přijímacím řízení jsou domácí práce uchazeče, prosím, přineste je v dostatečném množství. U prostorové tvorby postačí pouze fotodokumentace. Tyto práce si ponecháme až do vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Poté si práce co nejdříve vyzvedněte. Chtějí-li výtvarný obor začít navštěvovat starší žáci (od 7.třídy ZŠ výše), postačí, když v době přijímacích zkoušek přijdou se svými domácími pracemi na krátký pohovor. Přednost mají ti uchazeči, kteří se chtějí hlásit na SŠ výtvarného zaměření.

 

Přihláška

Na každý školní rok se vyplňuje přihláška. Chce-li žák pokračovat ve studiu v následujícím školním roce, musí přihlášku odevzdat do konce června. Pokud tak neučiní, bude místo něho přijat náhradník z přijímacích zkoušek. Formulář dostane žák od vyučujícího nebo je ke stažení na webových stránkách školy.

 

Omluvy z vyučování

Z výuky žáka omlouvejte alespoň hodinu před začátkem na telefonní číslo nebo mail vyučující.

Chcete-li, aby žák sám odešel z výuky dříve, musí tuto žádost donést písemně.

 

Úplata za vzdělávání

 

Základní studium       1300,- Kč / pololetí


Přípravná výuka         1200,- Kč / pololetí

 

Úplatu je nutné uhradit za I. pololetí do 15. 9. a za II. pololetí do 15. 2.

Jiný termín úhrady je možný po dohodě s ředitelem školy.