Informace o hudebním oboru

Do přípravné hudební výchovy přijímáme žáky od 5 let, na jednotlivé hudební nástroje zpravidla žáky od 7 let.

Nabízíme výuku sólového i sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, trubky, houslí, violy, violoncella, kytary, harfy, klavíru, keyboardu a varhan. Nedílnou součástí výuky žáků 1.- 7. ročníku je hudební nauka. Pro žáky od 5 do 7 let jsou určeny třídy přípravné hudební výchovy.

 

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2017/18

 

Základní studium                    1800,- Kč / pololetí


Přípravná hudební výchova      1100,- Kč / pololetí


Pěvecký sbor                           900,- Kč / pololetí

 

Hra v souboru (pro žáky,

kteří navštěvují pouze

souborovou hru)                        0,- Kč / pololetí            

 

Studium pro dospělé               5200,- Kč / pololetí

 

Úplatu je nutné uhradit za I. pololetí do 15. 9. a za II. pololetí do 15. 2.

Jiný termín úhrady je možný po dohodě s ředitelem školy.