Hudební nauka

Hudební nauka je předmět realizovaný hromadnou výukou ve skupinách 10 - 20 dětí. Je nedílnou součástí komplexního hudebního vzdělávání a pro všechny žáky hudebního oboru je od 1. do 5. ročníku povinná. Pro žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2012/13 nebo později, je hudební nauka povinná v návaznosti na nový školní vzdělávací program až do 7. ročníku. Cílem hudební nauky je předat žákům potřebné hudebně teoretické znalosti, ale také podchytit a rozvíjet jejich zájem o hudbu v celé své šíři. Výuka tedy neprobíhá jen formou výkladu hudební teorie, nýbrž prostřednictvím rozmanitých činností - zpěvu a intonační výchovy, aktivního poslechu hudby, hry na hudební nástroje a hudebně-pohybové výchovy. Ve výjimečných případech lze prostřednictvím pedagoga hlavního oboru zažádat o individuální studium hudební nauky (žádost je možné stáhnout zde). V takovém případě se žák látku daného ročníku doučí sám a na konci každého pololetí vykoná zkoušku. Její termín je vždy oznámen přibližně měsíc předem na webových stránkách i na nástěnce v budově školy. Zpravidla se jedná o první týden v lednu a první týden v červnu. Níže je možné stáhnout požadavky ke zkoušce.

 

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že někteří žáci mají pětileté studium hudební nauky a někteří již sedmileté, bude v přechodném období nutné požadavky ke zkoušce každý rok upravovat. Proto si nezapomeňte každý rok stáhnout aktuální požadavky.

Další informace naleznete v podmenu u jednotlivých vyučujících.

 

pdfŽádost o individuální studium HN

pdfPožadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2016/17

 

Další informace naleznete v podmenu u jednotlivých vyučujících.